Görev Bildirgesi

Sakinlerine
• yaşlılık sürecinde en güvenli şartlarda kaliteli ve onurlu bir yaşam olanağı sunmak;

Onların

• sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak;

• yaşamlarını ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun olarak aktif düzeyde sürdürmelerini sağlamak için insanlığa hizmeti ilke edinmiş olan AKYURT VAKFI din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin, faaliyetlerini bütün insanlara açık tutmaktadır.

AKYURT VAKFI personeli, çalışmalarını mesleklerinin etik kurallarının paralelinde, yaptıkları erdemli hizmetin bilincine uygun düzeyde yürütmek üzere seçilmişlerdir.

AKYURT VAKFI konusu ile ilgili dünya uygulamalarını yakından izleyecek, verdiği hizmetlerin evrensel nitelikte olmasını sağlayacaktır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarını organize edecektir.
Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanacağı kurumlarda görev yapacak uzmanların yetiştirilmesi, meslek öncesi ve meslek içi eğitime tabi tutulması ile çağdaş bir yönetim yapısına özen gösterecektir."
Yaşlılık sürecinde kişilere, en güvenli şartlarda kaliteli ve onurlu bir yaşam olanağı sunmak, yaşlıların sağlık sorunlarına yardımcı olmak, onların hayatlarını ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun olarak aktif düzeyde devam ettirmelerini sağlamak amacıyla Sn. Mete BORA’nın girişimleriyle 1999 yılında Akyurt Vakfı Mete Bora Yaşamevi'ni kurmuştur.

Paylaş: